Add "CT Compare" Widget via Appearance > Widgets > Compare.

Gestió
de patrimoni

Gestionem tot
el que vostè
necessiti

Li oferim la possibilitat d’una gestió íntegra amb la finalitat de donar-li tota
la tranquil·litat acompanyada d’un servei únic i personalitzat.

“El nostre equip humà treballa compromès amb un únic objectiu: vetllar pel seu patrimoni immobiliari”

Servei bàsic de lloguer

A MG comercialitzem i seleccionem el millor perfil per a l’arrendament del seu
immoble

 • Captació
  Estudi de mercat:
  anàlisi de l’oferta i la demanda
 • Propostes de renda i condicions per obtenir la millor rendibilitat
 • Reportatge fotogràfic
 • Publicitat
 • Gestió de la demanda
  Visites comercials
 • Estudi de solvència
 • Referències dels candidats
 • Tancament de l’operació
  Formalització de contractes
 • Inventari
 • Gestió amb les companyies d’aigua, llum i gas
 • Acte d’entrega de claus
 • Ingrés i devolució de la fiança Incasol

Servei integral de lloguer

Control comercial, tècnic i comptable, per tal d’obtenir la màxima rendibilitat segons el moment del mercat

 • Gestió administrativa i comercial
  Gestió de tributs
 • Cobrament de lloguers i pagament al propietari
 • Resum anual:
  liquidació de les rendes mitjançant
  l’enviament de la liquidació detallada
 • Actualització de rendes:
  control i aplicació d’increments amb preavís per escrit
 • Valoració de la devolució de la fiança segons l’informe tècnic
 • Relació amb els llogaters:
  seguiment d’incidències, reclamacions
 • Canvi de llogaters
 • Control de morositat i reclamació de rebuts pendents
 • Garantia del compliment de les
  assegurances generals de l’immoble
 • Presentació d’un informe de solvència de l’inquilí

Ens ocupem de la gestió de principi a fi, amb l’opció de no estar en contacte amb la part arrendatària.

 • Gestió tècnica
  Comprovació de l’estat de l’immoble, confecció de l’informe a l’entrada i la sortida dels llogaters
 • Valoració de possibles desperfectes, obres de manteniment, i repercussió a la part a qui correspongui la reparació
 • Assessorament i recomanacions
  tècniques per al manteniment de
  l’immoble
 • Control documental:
  cèdula d’habitabilitat, certificat
  d’eficiència energètica …